Het eerste nummer van ons Wijblad viel in uw bus! CD&V Bertem wil u graag op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen de gemeentegrenzen. Er zijn natuurlijk al veel bronnen van informatie (facebook, website, e-mail) maar toch willen wij IEDEREEN bereiken, ook wie geen toegang heeft tot deze media. Niet voor niets is de slogan van CD&V : "IEDEREEN MEE op de weg VOORUIT"!

Het Wijblad in maart gemist in uw bus? U vindt het onder onze publicaties of u kan het hier downloaden.