“Op naar een moderne, klantgerichte organisatie”

Begin januari legden onze 6 partijleden de eed af om de de komende 6 jaar te zetelen in de gemeenteraad. Marc en Joery verlengen hun schepenambt. Jenne en Iris zijn de jongste leden in de gemeenteraad; zij worden bijgestaan door de vaste waarden, Eddy en Jan. Roos en Guido maken deel uit van het bijzonder comité voor de Sociale dienst. Jan zetelt ook nog in de politieraad.

De kernpunten vanuit het nieuwe gemeentebestuur, tijdens de beleidstoespraak naar voren gebracht door burgemeester Joël Vanderelst, zijn:

 • De uitslag van de verkiezingen is duidelijk: de kiezer kiest voor de continuïteit. De bestaande coalitie doet dan ook verder.
 • Concrete afwerking van grote projecten (sporthal, Leefdaal centrum, nieuwe school in Leefdaal) + maximaal uitvoeren programmapunten
 • OCMW integreert in de gemeente : motivatie voor een moderne organisatie.
 • Klantgerichtheid door het installeren van een snelbalie voor eenvoudige handelingen met daarnaast plaats voor specifieke vragen op afspraak.
 • Herorganisatie van de dienst openware werken door de oprichting van een dienst Werken in eigen beheer (ten gevolge van strengere regels om de gemeente proper en net te houden).
 • Zwakke weggebruikers staan centraal bij het verhogen van de veiligheid en betere mobiliteit.
 • Aandacht voor gezondheid van de burger door uitvoering van het project rond asbestverwijdering.
 • Blijvende ondersteuning van verenigingen; kan versterkt worden door samenwerking met omliggende gemeenten.
 • Onze gemeente zal een mooie, groene en landelijke gemeente blijven.
 • Alle realisaties zullen gebeuren in een gezond financieel kader.
 • Opstellen van een nieuw meerjarenplan, voorafgegaan door een dialoog met de adviesraden, de inwoners en de leden  van de gemeenteraad.