Ons programma: thema's

Thema 1: De evidenties!

Sommige punten zijn zo vanzelfsprekend dat we denken dat ze in alle programma’s zullen voorkomen. Dus ook bij CD&V! Het gaat grotendeels om de uitvoering van beslissingen die al genomen zijn en waarvan de voorbereiding is gestart.
Uitvoering vraagt tijd en oog voor detail, met daarbij een open communicatie naar de burger. De resterende juridische drempels moeten worden opgeheven, overleg verder gezet, het budget onder controle gehouden, de hinder beperkt. Op onze ervaren mensen kan u rekenen!

Heraanleg Leefdaal-centrum: we zitten in de laatste rechte lijn, maar de laatste loodjes wegen het zwaarst. Heel belangrijk wordt hoe we de hinder voor alle omwonenden, voor de school, de verenigingen en de handelaars beperkt kunnen houden.

De nieuwe sporthal: naast het voetbalveld van Bertem-Leefdaal komt een nieuwe sporthal en later een bijkomend voetbalveld aangepast aan de noden van moderne sportclubs. Zo bevestigt Bertem haar reputatie als sportgemeente bij uitstek.

Een nieuwe school in Leefdaal: de oude school kraakt in haar voegen. Een nieuw en comfortabel gebouw komt eraan. Ook hier zijn overleg en beperking van de hinder superbelangrijk.

Voetpaden en fietspaden: Bertem had hier een achterstand opgebouwd in vergelijking met buurgemeenten. De inhaaloperatie moet worden verder gezet.

Vooruitgang Nijvelsebaan: Korbeek-Dijle wordt doorsneden door de Nijvelsebaan. Het Vlaamse gewest draalt al jaren met de heraanleg. De gemeente moet echt druk blijven zetten.

Zorg voor landbouw & landschap: onze dorpen moeten dorpen blijven. Die heerlijke wandelingen in de velden of in de natuur maken het verschil tussen stad en dorp.

Zuinig beleid – zo laag mogelijke belastingen: geld uitgeven is niet moeilijk, zuinig beleid voeren wel. We toonden in de voorbije zes jaren dat het kan.

Ondersteuning van verenigingen en handelaars: een levend dorp heeft actieve verenigingen en dynamische handelaars nodig.

Goed onderhoud van wegen en groen: één van de belangrijkste taken van de gemeente. Een nieuwe veegwagen werd hiervoor aangekocht. Zeker voor de kerkhoven mag er een tandje bij worden gezet.

Integratie van het sociale beleid en de OCMW diensten binnen het gemeentelijk beleid

Raadpleeg ook ons volledige programma 2019-2024!

Thema 2: Je voelt je steeds veilig

Je kan je enkel thuis voelen, als je je ook veilig voelt. Als inwoner ’s avonds in je huis, als voetganger in de dorpskern, als fietser op weg, als ouder van een kind dat op speelpleintjes speelt.
CD&V gaat voor een dorp waar iedereen zich veilig kan voelen, thuis en op straat.

Onze ideeën:

 • De dorpscentra worden fietsstraat: in de kernen en rond de scholen is verkeersveiligheid het allerbelangrijkst. De auto mag daar de fietser niet wegdrummen. Een fietsstraat is daarom een oplossing.
 • Subsidiedossiers voor fietspaden op Neerijsesteenweg, Boskee, Meerbeeksesteenweg, Everbergsesteenweg, Bosstraat & Kruisstraat. Het Vlaamse gewest voorziet subsidies van 90 % voor de aanleg van fietspaden. Het zijn lange procedures, maar ze moeten snel opgestart worden.
 • Inhaaloperatie voetpaden verder zetten: hier hebben we grote stappen vooruit kunnen zetten, maar er is nog werk.
 • Vrachtwagens maximaal uit de kernen, met controle! Vrachtwagens horen niet thuis in een dorpskern en rond de scholen. Een verkeersbord is niet voldoende, de politie moet nog meer controleren.
 • Nultolerantie tegen parkeren op de stoepen: een voetpad is er voor de voetgangers. Punt uit.
 • Aanpak drugsproblematiek aan de speelpleintjes: er is een verborgen drugsproblematiek op verschillende van de speelpleintjes. Groepjes jongeren, vaak van buiten de gemeente komen er dealen en zorgen voor overlast. Streng optreden van de politie is nodig.
 • In samenspraak met omliggende gemeenten volledig ANPR netwerk (automatische kentekenherkenning) tegen diefstallen. In andere gemeenten was dit al erg effectief tegen een diefstallenplaag!

Raadpleeg ook ons volledige programma 2019-2024!

Thema : Een betere zorg dan elders

Volgens de statistieken is Bertem een rijke gemeente. CD&V kent ook de realiteit achter de cijfers. Sommigen hebben het echt moeilijk. Er is niet alleen het inkomen dat telt, ook door ziekte, relatieproblemen, leeftijd of handicap kunnen mensen het moeilijk hebben.
CD&V wil van Bertem een warme gemeente maken, met een hart voor diegenen die het moeilijk hebben. Met een hart voor gezinnen met kinderen. Met aandacht voor een gezond leefmilieu.
Geen toeval dat het Bertems OCMW in de voorbije zes jaren door een CD&V-er werd geleid.

 •  Iedere oudere moet zolang mogelijk in eigen dorp blijven wonen. Daarom wil CD&V er mee voor ijveren dat er in elke deelgemeente een aantal assistentiewoningen komen.
 • Behoud thuiszorg, warme maaltijden, mantelzorgpremie. In vele gemeenten wordt deze dienstverlening door het OCMW afgebouwd. Iedereen moet maar zijn plan trekken. Niet zo in Bertem. Dat willen we zo houden.
 • Een Huis van het Kind, waar je met vragen rond opvoeding en kinderopvang terecht kan. Als ouder van jonge kinderen moet je hierrond ook in Bertem ondersteuning kunnen krijgen.
 • Ondersteuning van onthaalgezinnen. Jonge ouders moeten soms grote inspanningen doen om kinderopvang te vinden. Wij willen het engagement van onthaalgezinnen steunen.
 • Aandacht voor éénoudergezinnen. Deze gezinnen hebben het vaak moeilijker om alles georganiseerd te krijgen. Zij verdienen extra aandacht.
 • Een plaats voor initiatieven zoals Mama’s Depot en het plaatselijke Rode Kruis. Beide organisaties kregen voor hun nuttig werk al een eigen plek toegewezen in gemeentelijke lokalen.
 • Gezonde lucht: aanpak van afvalvuurtjes, actie voor minder fijn stof door thuiskachels. Zuivere lucht is kostbaar. Wij vragen ieders medewerking.
 • Gevaarlijke stoffen: goedkope en veilige oplossingen voor verwijderen van asbestplaten. Asbest is een sluipend gif dat her en der nog in de huizen aanwezig is. Wij willen dat graag snel en veilig weg. Een taak voor onder andere Ecowerf.

Raadpleeg ook ons volledige programma 2019-2024!

Thema 4: Blijvend levende, echte dorpen

Het dorpsgevoel is de kracht en de charme van het wonen in Bertem, Leefdaal en Korbeek-Dijle.
Dat dorpsgevoel moet gekoesterd worden. Wij willen niet worden zoals de stad of zoals uitgebluste slaapdorpen elders. De gemeente moet hierin een actieve rol spelen.

 • Ondersteunen van buurtfeesten, speelstraten, jaarmarkt, pinksterfeesten, kerstmarkt, heksentocht, Korbeek-kermis, Bertemptation, Après-ski, Voerrock … .  Vanzelfsprekend! Zo is er iets te doen bij ons.
 • Een skatepark voor jongeren. Dit idee kregen we regelmatig te horen bij jongeren. Aan ons om het waar te maken.
 • Behoud en ondersteuning van de handelszaken. Zij maken een dorp levend. We willen een extra inspanning doen om de lokale zaken ook te promoten naar de nieuwe inwoners.
 • Meer zitbanken in de dorpen, meer groen. Een dorp of wijk waar je elkaar wil ontmoeten, heeft nood aan meer zitbanken. De saaiheid van beton moet worden onderbroken door meer groen.
 • De dorpsbibliotheek heeft haar vaste plaats, en wordt meer en meer een ontmoetingsplek. Ook Bertem-Buitengewoon is inmiddels een vaste waarde voor de lokale kunstenaars.
 • Postdiensten onderbrengen in de lokale krantenwinkels. De dienstverlening van de post loopt steeds moeilijker. Zou je niet gemakkelijk een aangetekende brief kunnen gaan afhalen in de krantenwinkel? CD&V wil hiervoor ijveren.
 • Geen wachtlijsten in Bertem voor scholen, sportclubs of speelpleinen. Ook dat is een grote luxe die we nog hebben in ons dorp en dat moet zo blijven! En met de eigen Brevo-trektochten bieden we zelfs iets heel bijzonders aan!
 • De tuin van de pastorie in Bertem wordt opengesteld als park
  Naast verenigingen en personeelsleden kunnen ook inwoners de pastorij, de Vlieg-In of Ter Dijle afhuren, met respect voor de vaste gebruikers. De mooiste zalen van de gemeente staan soms leeg. Op de één of andere wijze moet het toch lukken dat inwoners er dan gebruik van kunnen maken.
 • Naast de gewone subsidies voor verenigingen, stellen we extra subsidies voor bij samenwerking tussen verenigingen voor oud en jong, en voor samenwerking tussen verenigingen van verschillende deelgemeenten. Het leuk als iedereen wat meer buiten de vertrouwde paden zou stappen.
 • Naast subsidies voor verenigingen, mogen er ook subsidies komen voor goede ideeën van burgers of wijken. Hoe meer goede ideeën, hoe beter, niet?
 • Oprichten van burenbemiddeling bij kleinere conflicten. Conflicten in een wijk kunnen soms echt verzuren en escaleren. Te vermijden in het warme dorp dat we willen. Eerder dan de politie zou hier burenbemiddeling kunnen helpen.
 • Lekker ouderwets: iedereen onderhoudt de eigen stoep. Een proper dorp maken we allemaal samen. De gemeente mag zeker eens op de vingers tikken bij wie dat niet doet.

Raadpleeg ook ons volledige programma 2019-2024!