Dit is het verkiezingsprogramma 2019-2024. We hebben de ambitie om een nieuwe coalitie te vormen op basis van een nieuw bestuursakkoord waarin zoveel mogelijk van deze voorstellen worden opgenomen.

We hopen dat je als kiezer onze voorstellen kan ondersteunen door uw stem voor de CD&V lijst op 14 oktober 2018!