Coalitie met GB-Open VLD

Op 14 oktober hebben de twee grootste partijen beslist om samen al hun ervaring in te zetten om Bertem gedurende de komende 6 jaar te besturen.

Waarom deze coalitie?

Toen de uitslag definitief was bleek dat CD&V samen met vroegere kartelpartner N-VA geen meerderheid behaalde. De vooraf afgesproken coalitie CD&V/NV-A kon daarom geen doorgang vinden.

Een voorstel van NV-A om dan samen met Groen in coalitie te gaan, werd door CD&V niet wijs geacht. Zelfs met drie partijen behaalde een dergelijke coalitie slechts één zetel overschot (in tegenstelling tot de situatie in Tervuren en Oud-Heverlee). Gezien de grote inhoudelijke tegenstellingen tussen Groen en NV-A leek dit ons een recept voor onstabiliteit.

Daarom werden gesprekken gestart met GB-VLD over uitgangspunten voor een vernieuwd beleid op basis van een stabiele meerderheid. Na constructieve onderhandelingen werd hierover een akkoord bereikt. CD&V kreeg hierbij belangrijke bevoegdheden toegewezen, waarin we het verschil kunnen maken. Aan de nieuwe ploeg om het waar te maken!

Enkele belangrijke punten uit het bestuursakkoord voor de periode 2013 - 2018:

 1. De reeds besliste projecten worden effectief gerealiseerd (vb. voetpadenplan, herinrichting dorpskern Leefdaal, jeugdlokalen Korbeek-Dijle…).
 2. Er wordt actief gezocht naar mogelijkheden (ook financieel) voor het bouwen van een polyvalente sporthal.
 3. Aanleg atletiekpark in Korbeek-Dijle.
 4. Een nauwere samenwerking tussen gemeentebestuur en OCMW moet efficiëntiewinst opleveren. De vestiging van het OCMW (sociaal huis) naast het gemeentehuis biedt daartoe een uitgelezen kans.
 5. We gaan resoluut voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, in de eerste plaats voor voetgangers en fietsers.
 6. We stellen alles in het werk opdat de Vlaamse overheid de Nijvelsebaan (N253) in Korbeek-Dijle zou heraanleggen conform de uitgewerkte plannen.
 7. De communicatie met de bevolking, verenigingen, organisaties willen we optimaliseren.
 8. We zorgen voor een regelmatig onderhoud en voor de netheid van onze gemeente.
 9. Personenbelasting en onroerende voorheffing worden niet verhoogd.
 10. We willen in alle omstandigheden loyaal samenwerken, overleggen en beslissen.

Tijdens het jaar 2013 zullen we, zoals voorzien in de wetgeving, het meerjarig beleidsplan voor 2014 tot 2019 verder concreet uitwerken rekening houdend met de financiële mogelijkheden van de gemeente.

Onze CD&V mandatarissen

Werden in deze volgorde verkozen als gemeenteraadslid op onze lijst:

 1. Marc MORRIS
 2. Jan BUYSSE
 3. Eddy VRANCKX ( * opvolger Roos DE BACKER)
 4. Joery VERHOEVEN
 5. Jan DE KEYZER
 6. Kristien VAN ESSCHE

Volgende OCMW-raadsleden werden voorgedragen en verkozen:

 1. Eddy VRANCKX (voorzitter OCMW)
 2. Ghislaine HEMMERIJCKX
 3. Guido YSERBIJT

(* Eddy VRANCKX koos voor het OCMW en nam ontslag als gemeenteraadslid. Hierdoor wordt Roos DE BACKER, 1e opvolger, opnieuw lid van de gemeenteraad.)

CD&V in het Schepencollege:

 • Marc MORRIS, 1e schepen bevoegd voor: Openbare werken, Ruimtelijke ordening en Stedenbouw, Landbouw- en erosiebeleid, Wonen, Toerisme en Erfgoed, marc.morris@telenet.be
 • Jan BUYSSE,schepen bevoegd voor: Mobiliteit, Informatie, Leefmilieu en Ontwikkelingssamenwerking.– jan.buysse@skynet.be
 • Eddy VRANCKX, OCMW-voorzitter en–schepen bevoegd voor:
 • Sociale zaken, Welzijn en Ouderenbeleid. – eddy.vranckx@telenet.be