Wonen


De Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck wil dat we de ruimte in Vlaanderen veel beter gebruiken. Ook op Vlaams niveau spreekt men van een betonstop buiten de dorpskernen. Tegelijk willen steeds meer mensen in deze regio komen wonen. Woningprijzen worden onvermijdelijk hoger. Studies voorspellen een verdere, sterke stijging van het inwonersaantal in Bertem.
Hoe pakken we dit aan?
Willen we (gewone) jonge gezinnen nog een kans geven in Bertem?
Moeten we gaan naar kleinere woningen met kleinere tuinen?
Waar zijn appartementen gepast?
Op welke manier moeten we de open ruimte beschermen?
Wat maakt een dorpskern aangenaam om er te wonen?

Wat denkt u daarvan?