Welzijn


Sociologen merken een groeiende kloof op tussen de hogere en lagere inkomensgroepen. Wie het niet breed heeft of sukkelt met de gezondheid, komt steeds moeilijker rond. Zeker ook in Bertem zijn er heel wat mensen die het moeilijk hebben.

Hoe gaan we om met deze lokale kloof tussen arm en rijk?
Wat wil Bertem doen om diegenen die het moeilijk hebben te helpen?
Welke steun willen we geven aan onze ouderen?
Hoe willen we hen helpen om zelfstandig te blijven?
Moeten er in elke dorpskern assistentiewoningen komen?
Wat moet er snel gebeuren en waarheen willen we tegen 2030?

Wat denkt u daarvan?