Papier en karton gratis op het containerpark


maandag, 2 april, 2012

Sinds het najaar wordt in Bertem papier en karton ingezameld in containers. Containers hebben vele voordelen: je kan het papier buiten opslaan, samenbinden hoeft niet meer, wegwaaien is uitgesloten.
Er is één nadeel: alle papier en karton moet in de container worden aangeboden. Wie één keer extra veel karton heeft (bv. door nieuwe meubels, apparatuur, …) moet dus verplicht naar het containerpark.

Om dit nadeel van het nieuwe systeem te compenseren, aanvaardde de gemeenteraad het voorstel van CD&V om papier en karton voortaan gratis te aanvaarden op het containerpark. Wie uitsluitend met papier of karton naar het containerpark gaat, hoeft hiervoor dus geen gratis beurten op te offeren.

Wie op de website van de gemeente kijkt, vind tot op vandaag (2/4/2012) niet de correcte informatie hierrond. De nieuwe regeling voor papier werd ook niet bekend gemaakt via Info-Bertem.