In zeven haasten, zonder overleg: herinrichting voetpaden en kruispunten in Dalem, Begijnenstraat en Blankaart


donderdag, 5 juli, 2012

Een veelgehoorde klacht bij inwoners van Bertem en Leefdaal is de slechte staat van de voetpaden en fietspaden, en in sommige straten zelfs het volledig ontbreken ervan.

Daarom heeft CD&V/NV-A in de gemeenteraad de voorbije jaren systematisch gevraagd om elk jaar geld vrij te maken voor de aanleg en verbetering van nieuwe of bestaande voetpaden. 

In 2007, 2008, 2009 en 2010 werd op deze vraag niet ingegaan.

Na jarenlang aandringen, werd vorig jaar door het gemeentebestuur dan toch een voetpadenplan goedgekeurd. Het plan voorziet in de aanleg van voetpaden over een periode van vijf jaren op die plaatsen waar verbetering dringend nodig is. De Dalemstraat en de Begijnenstraat in Bertem en de Blankaart in Leefdaal komen eerst aan de beurt.

Met de verkiezingen in aantocht kan het nu niet snel genoeg meer gaan. Op de gemeenteraad van 26 juni werden plots definitieve plannen voor de herinrichting van deze straten voorgelegd. Daarin wordt definitief vastgelegd waar er voetpaden komen en waar niet, waar er bijkomende bomen en hagen worden geplaatst, hoe de kruispunten worden ingericht, enz… Op onze vraag of hierover reeds overleg met de inwoners had plaatsgevonden, werd ons geantwoord dat er hiervoor geen tijd meer was. Eventueel konden nadien nog kleine wijzigingen worden aangebracht. 

U vindt de plannen hierbij

Ons standpunt:

Vele inwoners en met hen CD&V vragen al heel lang naar de verbetering van de voetpaden. Tegelijkertijd moeten ook andere problemen zoals gevaarlijke kruispunten en sluipverkeer aangepakt worden.

Het gemeentebestuur heeft tot één jaar voor de verkiezingen gewacht om hiervan werk te maken. Er zijn nu plannen opgemaakt die voor ons een hele verbetering lijken vergeleken met de huidige toestand.  

Maar dat deze plannen nu in zeven haasten moeten worden goedgekeurd, zonder dat inwoners de kans krijgen om voorafgaand hun mening hierover te geven vinden we onbegrijpelijk.

Overleg met de inwoners hoeft niet veel tijd te vragen, maar kan grote problemen achteraf vermijden. Niemand kent de straat beter dan de inwoners zelf. Wie opmerkingen of suggesties heeft bij de plannen, mag ze ons dus zeker doorsturen.

Een betere communicatie wordt zeker één van de hoofdthema’s bij de gemeenteraadsverkiezingen van het najaar. 

CD&V wil aantonen dat het met goede wil en beperkte middelen al een stuk beter kan.

Volg ons ook op twitter (@volgbertem), facebook (www.facebook.com/volgbertem) of op deze website.

Heb je vragen of opmerkingen? Contacteer ons. Wij geloven in eerlijke, open communicatie!

Onze mandatarissen in de gemeenteraad:

Marc MORRIS,  Dorpstraat 363 - 3061 Leefdaal  - marc.morris@telenet.be

Kristien VAN ESSCHE, Bosstraat 169 – 3060 Bertem - kristien.vanessche@telenet.be

Roos DE BACKER, Lelielaan 13 – 3061 Leefdaal  - roos.debacker@telenet.be

Lut POLLEUNIS, Nijvelsebaan 130 – 3060 Korbeek-Dijle - lut.polleunis@gmail.com

Guido YSERBIJT, Blankaart  32  - 3061 Leefdaal  -  Guido.yserbijt@telenet.be

Jan BUYSSE, Bosstraat 11  - 3060 Bertem - jan.buysse@skynet.be

Gijs JUSTAERT, Dorpstraat 403 – 3061 Leefdaal  -  gijsjustaert@hotmail.com

Willy BRUMAGNE, Lindendreef 9 – 3061 Leefdaal  -  willy.brumagne@skynet.be

Documenten