Grote Prijs Miet Smet voor Mia Vangilbergen


maandag, 15 december, 2014
Grote Prijs Miet Smet voor Mia Vangilbergen

De ‘Grote Prijs Miet Smet’ is een teken van erkenning voor een dame die in haar gemeente een substantiële bijdrage geleverd heeft inzake gelijke kansen tussen vrouwen en mannen. De prijs wordt lokaal door de V&M-afdeling op een plechtig moment overhandigd. Vrouw & Maatschappij nationaal zorgt voor oorkonde voor elke genomineerde kandidate. Ook de verdiensten van de dame in kwestie worden kort toegelicht. De oorkonde wordt ondertekend worden door onze huidige voorzitster, Els Van Hoof, en door onze oprichtster Miet Smet.

Mia Vangilbergen was in 1964 het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid in Leefdaal en na de fusie van gemeenten in 1976 de eerste vrouwelijke schepen in Bertem. Politiek was in 1964 helemaal niet vanzelfsprekend voor vrouwen. Mia kreeg heel wat negatieve commentaar over zich heen maar ze zette toch door. Als schepen van onderwijs en welzijn zorgde ze in Bertem onder meer voor de bouw van de Leefdaalse kleuterschool, de oprichting van oudercomités en de schoolbibliotheken en voor de officiële inschrijving van het poetspersoneel bij de gemeente. Mia was 30 jaar gemeenteraadslid en 6 jaar schepen.

Voor haar baanbrekende inzet verdient Mia de Grote Prijs Miet Smet. Wij overhandigden Mia een oorkonde op vrijdag 12 december 2014 om 10.30 uur bij haar thuis. We organiseerden een kleine receptie en nodigden de pers uit.