De eerste ervaringen


vrijdag, 14 maart, 2014
Centrum Bertem

Onze 3 Bertemse CD&V-schepenen, Marc Morris, Jan Buysse en Eddy Vranckx vertellen …

Het meerjarenplan

Marc: We zijn blij te kunnen vaststellen dat binnen de coalitie de samenwerking prima functioneert. Er was hierover inderdaad wat ongerustheid, maar we merken dat over elk onderwerp open en met argumenten kan worden gediscussieerd. Heel belangrijk vinden we het om open te staan voor vragen en suggesties van inwoners. E-mails van inwoners trachten we snel en inhoudelijk te beantwoorden. Inwoners appreciëren dat je hen uitleg geeft rond het hoe en waarom van beslissingen, zelfs al gaat de beslissing niet steeds in de richting die ze zelf wensten. Bij een open gesprek wint iedereen.

Jan: Heel snel word je geconfronteerd met de beperkingen van een kleine gemeente. Als schepen in een kleine gemeente moet je echt mee aan de kar trekken. Het feit dat de 3 CD&V-schepenen heel wat beroepservaring kunnen inbrengen, is daarin zeer nuttig. We nemen deel aan het bestuur op het ogenblik dat de financiële beperkingen heel groot zijn. Als schepenen gaan we actief mee op zoek gaan naar subsidiemogelijkheden en manieren om zuiniger of slimmer te werken.

Eddy: Als OCMW-voorzitter ben ik tevreden over de budgetverhoging die voor het OCMW werd voorzien. De gemeente heeft een belangrijke rol in het ondersteunen van sociaal zwakkeren, ouderen of mensen met beperkingen. Zo kunnen we een kwaliteitsvolle sociale dienstverlening garanderen en op peil houden.

Grote of kleine maatregelen met effect

Eddy: Het meest opvallend voor het OCMW is de verhuis naar het nieuwe gebouw naast het gemeentehuis. Nu we eindelijk iedereen kunnen ontvangen in een modern en klantvriendelijk gebouw, vinden alsmaar meer inwoners de weg naar het Sociaal Huis. De ligging - vlak naast het gemeentehuis - laat ook een betere samenwerking met de gemeente toe. De aanwezigheid van het WoonInfoPunt en het Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap bieden ook een meerwaarde.

Jan: Soms kan je met kleine maatregelen een groot effect bereiken en veel mensen een plezier doen. Vroeger werden PMD-afvalzakken enkel verkocht op het gemeentehuis, nu ook in verschillende winkels in de deelgemeenten. De afvalputten op de kerkhoven werden opgeruimd. Nu wordt afval er verzameld in veel nettere containers. Het subsidiereglement voor ontwikkelingssamenwerking werd herbekeken zodat plaatselijke initiatieven beter ondersteund worden. 

Marc: In Leefdaal krijgt het verenigingsleven een serieuze impuls met de opening van het gemeenschapscentrum de Vlieg-In (waarin ook een uitgebreide bibliotheek) en van de nieuwe Chirolokalen. In Bertem werd de omgeving van het gemeentehuis, de school, de bibliotheek en de sportzaal volledig nieuw aangelegd, zodat de toegankelijkheid veel beter is en een nieuwe ruime parking beschikbaar is. In Korbeek-Dijle zijn de werken voor de aanleg van een atletiek- en omnisportterrein goed opgeschoten.

Overleg is belangrijk
 
Jan: Als schepen van Communicatie werd de werking van de adviesraden herbekeken. Adviesraden hebben maar zin als er echt een open discussie kan plaats vinden en als er wordt geluisterd. Politieke discussies zijn daar niet op hun plaats. Als schepen van Mobiliteit heb ik al veel gesprekken gehad met inwoners, met wijkcomités en ook met de ouderverenigingen van de scholen. Heel dikwijls heeft dit onmiddellijk geleid tot aangepaste maatregelen. We lichten inwoners ook zoveel als mogelijk vooraf in over de plannen, zodat ze de tijd krijgen om opmerkingen te geven.
 
Marc: Voor het eerst werd ook met de landbouwers en met de KMO’s een groot overleg georganiseerd, overigens met veel succes. Iedereen is blij dat er geluisterd wordt en dat problemen stap voor stap worden aangepakt.
 
Eddy: Met de seniorenadviesraad werden afspraken gemaakt om de komende jaren extra in te zetten op onze senioren. Naast het alom gekende seniorenfeest zullen wij jaarlijks samen een aantal evenementen plannen om de senioren uit onze gemeente te ondersteunen.
 
Jammer dat …
 
Jan: We moeten elke dag ondervinden hoe traag de administratieve molen maalt. Simpele maatregelen vragen door allerlei adviezen en procedures veel tijd. Als schepen moet je soms zeer veel geduld hebben om zaken erdoor te krijgen.
 
Eddy: Jammer dat we de persoonlijke bijdragen voor de poetsdienst moesten verhogen, maar om een kwaliteitsvolle en sterke dienstverlening te blijven garanderen was dit een noodzaak.
 
Marc: De economische crisis heeft ook voor gemeenten en OCMW’s negatieve financiële gevolgen gehad. Minder inkomsten uit belastingen geven minder mogelijkheden om te investeren binnen de gemeente. Maar crisissen zijn ook uitdagingen om creatief te zijn en meer te doen met minder.
 
Plannen voor de toekomst
 
Eddy: Onze gemeente neemt dit jaar deel aan het fietsproject van de 1 000 km van ‘Kom op tegen kanker’. In het Hemelvaartsweekend zullen de collegeleden en enkele gemeenteraadsleden deze 1 000 km bij elkaar fietsen en er zo voor zorgen dat we minstens
5 000 euro kunnen inzamelen voor dit project.
 
Marc: Er staan flink wat ‘openbare werken’ op stapel in de gemeente: de jeugdlokalen in Korbeek-Dijle, de renovatie van het dorpscentrum van Leefdaal, het onderhoud van onze scholen, nieuwe sportinfrastructuur, enz. De voorbereiding en opvolging daarvan zal veel energie vragen. Maar ook mijn andere bevoegdheden zal ik niet uit het oog verliezen. Zo wil ik bv. er samen met de bevoegde ambtenaren van de gemeente een punt van maken dat alle stedenbouwkundige vergunningen grondig worden onderzocht en tijdig worden afgeleverd.
 
Jan: In het najaar wordt een grote actie rond zwerfvuil gepland. Bertem, Leefdaal en Korbeek-Dijle zijn te mooi om er vuil bij te liggen. Ook rond trage wegen en energiebesparingen ligt er werk op de plank. Eind 2014 moet de nieuwe gemeentelijke website afgewerkt zijn, met verschillende gebruiksvriendelijke vernieuwingen voor de inwoners. Op mobiliteitsvlak wachten kilometers bijkomende voet- en fietspaden op uitvoering in de komende jaren. Het is ook de bedoeling om met kleine maatregelen buurten en straten waar het kan verkeersveiliger te maken.