Bertem staat voor zware financiële jaren


woensdag, 15 augustus, 2012

CD&V Bertem heeft haar programma voor de gemeenteraadsverkiezingen afgewerkt.

Bovenaan staat de zorg voor de gemeentelijke financiën. Door de zeer zware investeringen van de laatste jaren, is de financiële toestand van de gemeente niet rooskleurig.

Marc Morris, lijsttrekker CD&V en Eddy Vranckx, OCMW-raadslid verduidelijken: “Door de gemeente werden in de laatste jaren voor de verkiezingen miljoenen extra euro’s uitgegeven. Overal in de gemeente waren er werven. De gemeente kocht verschillende bijkomende terreinen en huizen aan. Naast het gemeentehuis komt er een nieuwe, grotere OCMW-zetel.”

Naast de investeringen, spelen ook de hoge kosten voor ambtenarenpensioenen, verhoogde energiekosten en lagere inkomsten uit dividenden. Het volgende gemeentebestuur zal in elk geval erg zuinig moeten werken.

Marc Morris en Eddy Vranckx stellen een duidelijke prioriteit: “CD&V wil absoluut voorrang geven aan de projecten die inwoners ten goede komen: bijkomende voetpaden en fietspaden, herinrichting van de dorpscentra, vernieuwing van de schoolgebouwen, uitbreiding van de sportinfrastructuur. Een verhoging van de belastingen is uitgesloten, omdat die in Bertem reeds erg hoog zijn. Vooral de gemeente zelf zal dus moeten besparen en zuinig zijn in elke euro die wordt uitgegeven.

CD&V wil daarom een sterker bestuur dan in de voorbije periode. Grote kennis van zaken en de durf om knopen door te hakken is erg belangrijk. 

Er zijn trouwens veel verbeteringen die geen extra geld hoeven te kosten. Vele inwoners klagen over het gebrek aan informatie rond nieuwe projecten. Zo werden op de gemeenteraad van juni ingrijpende herinrichtingen van sommige straten voorgesteld zonder voorafgaand overleg met inwoners.

Marc Morris: “Het betrekken van inwoners bij beslissingen die hen rechtstreeks treffen is toch essentieel. Een extra briefje of infovergadering kosten geen geld. Daarin is zeer veel verbetering mogelijk.

 

 

Meer informatie:  Marc MORRIS (0477 42 43 00)