Landbouw


Wekelijks komen tientallen wandelaars en fietsers naar Bertem afgezakt om er te genieten van de prachtige open ruimte van weiden en akkers. Meer dan alleen een mooi landschap, zijn de velden ook de bron van inkomsten van moderne landbouwondernemers.

Welke rol zien we voor de landbouw in Bertem?
Aanvaarden we de consequenties van moderne landbouwbedrijfsvoering?
Geven we de voorkeur aan lokaal voedsel van plaatselijke producenten?
Kunnen recreatie en landbouw elkaar versterken?

Wat denkt u daarvan?

Afbeeldingen
Landbouw