Inspraak en participatie


Sommigen noemen de gemeentelijke besturen een democratie van telkens zes jaar lang. Tussen de verkiezingen doen de besturen hun zin.

Maar hoe laat je inwoners best meebeslissen over projecten?
Wiens mening is het belangrijkst?
Hoe informeer je de mensen het best en hoe vermijd je dat sommigen enkel denken aan hun eigen onmiddellijk belang?
Zijn het altijd dezelfden naar wie er wordt geluisterd?
Laat iedereen voldoende zijn stem horen?
Zijn de adviesraden representatief?
Willen de inwoners wel tijd uittrekken om mee te denken?
Hoe werkt een moderne gemeente en bestuur hierrond tegen 2030?

Wat denkt u daarvan?

Afbeeldingen
Inspraak en participatie